மனிதன் எதற்காக கடவுளை வணங்குகிறான், பக்தி செலுத்துகிறான்?

தந்தை பெரியார்

உலகில் மனிதனுக்குக் கடவுள் நம்பிக்கையும் கடவுள் வணக்கமும் கடவுள் பக்தியும் கடவுள் தொண்டும் எப்படி ஏற்படுகிறது? ஏன் செய்ய வேண்டியதாகிறது?

இவற்றை இவற்றில்பட்ட ஒவ்வொரு மனிதனும் சிந்திக்க வேண்டியது பகுத்தறிவு உள்ள மனிதனின் கடமையாகும்.

முதலாவதாக மனிதனுக்குக் கடவுள் நம்பிக்கை எப்படி உண்டாகிறது? தானாகவே ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் கடவுள் நம்பிக்கை அவன் பிறந்தபோதே உண்டாகிறதா? கடவுள் நம்பிக்கையுடனேயே பிறக்கிறானா? அல்லது மனிதனுக்குக் குழந்தைப் பருவத்திலேயே கடவுள் நம்பிக்கை புகுத்தப்பட்டதால் ஏற்படுகிறதா? என்பதைச் சிந்திக்க வேண்டும்.

உலகிலுள்ள கோடானுகோடியான மனிதன் முதல் கிருமி ஈறாக உள்ள ஜீவராசிகளில் மனிதனைத் தவிர அதுவும் மனிதரிலும் பல பேர்களைத் தவிர, மற்ற எந்த ஜீவராசிகளும் கோடிக்கணக்கான மனித ஜீவனுக்கும் கடவுள் நம்பிக்கை என்பது அறவே இல்லை. மனிதரிலும் உலகில் பகுதிப்பட்ட மனிதருக்கும் கடவுள் நம்பிக்கை புகுத்தப்படுகிறது, கற்பிக்கப்படுகிறது என்றுதான் சொல்லவேண்டும். ஏனெனில் கடவுள் நம்பிக்கை உள்ள எல்லோருமே ஒரே மாதிரியான கடவுளிடம் நம்பிக்கை கொண்டவர்-கள் அல்ல. எப்படியெனில் கடவுள் நம்பிக்கைக்-காரர்-கள் ஒரே மாதிரியான, ஒரே பெயருள்ள, ஒரு மாதிரியான எண்ணிக்கைக் கொண்ட ஒரே மாதிரி உருவம் கொண்ட கடவுள் நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் அல்ல; ஒரே மாதிரியான கடவுள் தன்மை, ஒரே மாதிரியான கடவுள் சக்தி, ஒரே மாதிரியான கடவுள் செயல் என்ற நம்பிக்கை கொண்டவர்களும் அல்ல.

இதற்குக் காரணம் என்ன? கடவுள் நம்பிக்கை-யும் அதன் மேல் சொல்லப்பட்ட பலவாறான தன்மைகளும் மனிதனுக்கு இயற்கையாய் தானாகத் தோன்றாமல் மற்றவர்கள் கற்பிப்பதாலும், கற்பிக்க நேருவதாலும், சூழ்நிலையாலும், தான் அனுசரிக்கும், தான் கட்டுப்பட்ட மதத்தாலும் மத ஆதாரங்-களாலும், மதக் கற்பனை, மதக் கட்டுப்பாடு என்பவையாலுமே ஏற்படுவதால் இவை விஷயங்களில் ஒன்றுபோல் நம்பிக்கை கொள்ள முடிவதில்லை.

மேற்கண்ட கருத்துகள் சாதாரணமாக கிருஸ்தவ மதக்காரனுக்கு ஒருவிதம். இஸ்லாம் மதக்காரனுக்கு ஒருவிதம், இந்து மதத்திலேயே சைவனுக்கு ஒருவிதம், வைஷ்ணவனுக்கு ஒருவிதம், சைவ, வைணவத்திற்குள்ளாகவே பல பிரிவுகள்; அப்பிரிவுகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொருவிதம். மற்றும் பல காரணங்களால் பலருக்கு பல மாதிரி நம்பிக்கை ஏற்படுகிறது. இவற்றிலும் ``கீழ்நிலை'' அறிவில் இருப்பவர்-களுக்கு ஒருவிதமாகவும், ``மேல்நிலை'' அறிவில் இருப்பவர்களுக்கு ஒருவிதமாகவும், தோன்றப்-படுகிறது. இவற்றிற்கெல்லாம் காரணம் வாய்ப்பு, கற்பிப்பு, சூழ்நிலை, தேவை (சுயநலம்) என்பதல்லாமல் வேறு எதைச் சொல்ல முடியும்?

கடவுளைப்பற்றி, கற்பித்தவர்கள் யாரானாலும், தாய் தந்தையார், குரு, சமயங்கள், நூல்கள் எதுவானாலும் கடவுளை வணங்கினால் நலம்பெறலாம் என்கின்ற ஒரு இலட்சியத்தை அடிப்படையாக வைத்தே புகுத்தி இருக்கிறார்கள் என்பதோடு, தாங்களும், மற்றவர்களுக்கு புகுத்தியோரும் கடவுளை நம்பினால், வழிபட்டால், பிரார்த்தித்தால் தங்களுக்கு வேண்டிய நலன்கள் கிடைக்கும். கிடைக்கலாம் என்ற நம்பிக்கையுடனே இருக்கிறவர்களாவார்கள். மற்றும் தங்கள் தவறு மன்னிக்கப்படும். தங்கள் தகுதிக்குமேல் பலன் அடையலாம் என்பவையான எண்ணங்களே, ஆசைகளே, பேராசைகளே நம்பிக்கைக்கும் வழிபாட்டிற்கும், தொண்டிற்கும் காரணமாக இருக்கின்றன. உண்மையான பொது உடைமை மதக்கார (கொள்கைக்காரன்)னுக்கும் சமதர்மக் கொள்கைக்காரனுக்கும் பவுத்தனுக்கும் பகுத்தறிவுவாதி (நாத்திகர்)களுக்கும் இந்த எண்ணங்கள் அதாவது சுயநலத்திற்காக கடவுளை நம்புதல், கடவுளை வணங்குதல், பிரார்த்தித்தல் முதலிய குணங்கள் தோன்றுவ-தில்லை என்பதோடு, தோன்றப் பட்டவர்-களையும் முட்டாள்கள் என்றும் பேராசைக்-காரர்கள், மற்ற மக்களை ஏய்ப்பவர்கள் என்றுமே கருதுகிறார்கள்!

கடவுள் என்ற சொல்லும் கருத்தும் உண்மை அற்றதும், பொருளற்றதுமாய் இருப்பதால் அவற்றைப்பற்றி ஒரு பொருள் ஒரு தன்மை இல்லாமல் பல ஆயிரக்கணக்கான கருத்துகள் ஏற்பட்டுவிட்டன!

எந்த ஜீவனுக்கும் அதுவும் அறிவற்ற சிந்தனையற்ற எந்த ஜீவனுக்கும் தேவையில்லாத கடவுள், பகுத்தறிவுள்ள _ - சிந்தனையுள்ள _- சுதந்திரமுள்ள தனக்கு வேண்டியதையும், தன்னையும் தேடி காப்பாற்றிக் கொள்ள தனது நல்வாழ்வை _- வாழ்க்கைத் தரத்தையும் உயர்த்திக்-கொள்ள _- தனக்கு வரும் கேடுகளைத் தவிர்த்துக்-கொள்ள சக்தி உள்ள மனிதனுக்கு கடவுள், கடவுள் செயல், கடவுள் அருள் எதற்காகத் தேவை என்று கேட்கிறேன்.

கடவுளே அப்படிப்பட்ட எண்ணத்தை ஏற்படுத்தினார் என்றால் கடவுள் மேற்கண்ட வசதி அற்ற மற்ற ஜீவராசிகளுக்கு ஏன் ஏற்படுத்தவில்லை என்பதற்கு கடவுள் நம்பிக்கைக்காரர்கள் கடவுள் அருள் தேடுகிறவர்-கள் என்ன பதில் சமாதானம் சொல்ல முடியும்.

மேற்கண்ட கடவுள் தன்மைகள் எல்லாம் மனிதனுக்கு பாஷைகளைப்போல், நாடுகளைப்-போல், மதங்களைப்போல் பிறந்த, வளர்ந்த, பழகின இடங்களுக்கு ஏற்ப ஏற்படும் தன்மையே தவிர இயற்கையானது, ஜீவ உரிமையானது என்று எந்தக் காரணத்தைக் கொண்டும் சொல்ல முடியாதே!

தேசப்பற்று என்றும், மொழிப்பற்று என்றும் வயிற்றுப் பிழைப்புக்காரர்களும் முட்டாள்களும் கற்பித்துக் கொண்டு பலனடையப் பார்ப்பது எப்படியோ, அப்படியே சுயநலக்காரர்களும் முட்டாள்களும் கடவுள் அருள், கடவுள் பக்தி, கடவுள் பற்று, கடவுள் தன்மை, கடவுள்கள் எண்ணிக்கை, கடவுள்கள் உருவம் என்பன-வற்றை-யெல்லாம் கற்பித்துக்கொண்டு மக்களை ஏய்க்கவும், மடையர்களாக்கவும் கங்கணம் கட்டிக் கொண்டு மனித சமுதாய வளர்ச்சியைப் பாழாக்குகிறார்கள் என்பதல்லாமல் இவற்றில் எந்தவித உண்மையும், நாணயமும் இல்லை.

கடவுள் பணிக்காக பாதிரிகள், முல்லாக்கள், சங்கராச்சாரிகள், ஜீயர்கள், பண்டார சன்னதிகள், குருக்கள், பூசாரிகள் முதலிய இந்தக் கூட்டங்கள் மனிதனுக்கு எதற்காக தேவை?

இவற்றால் இந்தக் கூட்டங்கள்தான் கவலையற்று, உழைப்பற்று சுகபோக வாழ்வு வாழ்கிறார்களே ஒழிய, இவர்களால் யாருக்கு, எந்த ஜீவனுக்கு என்ன பயன்?

மற்றும் கடவுளை ஏற்படுத்தி, மதத்தை ஏற்படுத்தி, கடவுள் பெயரால் மதத்தின் பெயரால் பல நிர்ப்பந்தங்களை ஏற்படுத்தி மக்களை இயற்கைக்கும் நேர்மைக்கும் சுதந்திரத்திற்கும் கேடாக நடக்கும்படி நடக்க வேண்டியதாய் பல கருத்துகளை கற்பனை செய்து மக்களை வஞ்சிக்கிறார்கள்.

உலகிலாகட்டும், நம் நாட்டிலாகட்டும் கடவுள், மதம், சாஸ்திரம், தர்மம் என்பவை கற்பிக்கப்பட்டிராவிட்டால் உலகில் ஏழை ஏது? பணக்காரன் ஏது? பாட்டாளி மகன் ஏது? (பிராமணன்) ஏது? பட்டினி கிடப்பவன் ஏது? வயிறு புடைக்க உண்டு புரளுபவன் ஏது?

இவ்வளவு கொடுமைகளை _- பேதங்களை சமுதாயத்தில் வைத்துக்கொண்டு பரிதாபம் பச்சாதாபம் இல்லாமல் முட்டாள்தனமாக _- பித்தலாட்டத்தனமாக _- மோசமாக ``கடவுளை நம்பு, கடவுளை வணங்கு, கடவுள் சொன்னபடி நட, உனக்கு தரித்திரம் நீங்கும்'' என்றால், இப்படிப்பட்ட இவர்கள் அறிவும் பரிதாபமும்-கொண்ட மனித ஜீவன் ஆவார்களா?

ஆகவே, கடவுள் என்பதும், பிரார்த்தனை என்பதும், கடவுள் அருள் என்பதும் கைதேர்ந்த பித்தலாட்டக்காரர்களின் மோசடி, தந்திரம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். நாம் சமதர்மம் அடைய ஆசைப்பட்டு இறங்கிவிட்டோம். இனி இப்புரட்டுக்கும் முட்டாள்தனத்திற்கும் இடம் கொடுக்கக்கூடாது என வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன்.

தந்தை பெரியார் அவர்கள் எழுதிய தலையங்கம், (‘விடுதலை’, 7.10.1968)

செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ள

மேலும்>>

ஆரோக்கியம் காக்கும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள்!

நம் உடல் செல்களால் ஆனது. இரண்டு செல்கள் இணைந்து இணையாக இருக்கும். ஒரு இணையில் எட்டு எலெக்ட்ரான்கள் இருக்கும். செல்களுக்குள் நடக்கும் செயல்பாட்டில், ஒரு எலெக்ட்ரானை இழந்துவிடுகிறது. இதனால், அந்தச் செல் தனித்துவிடப்படும். இதை ஆக்ஸிடன்ட் என்கிறோம். ஒரு எலெக்ட்ரானை இழந்த நிலையில், அருகில் இருக்கும் ஜோடியிடம் இருந்து எலெக்ட்ரானைக் கவர முயற்சிக்கும். வைட்டமின் சி போன்ற நுண்ணூட்டச் சத்துகள் தன்னிடம் இருந்து ஒரு எலெக்ட்ரானை அந்தச் செல்லுக்குக் கொடுத்து, ஈடுகட்டும். இவ்வாறு பாதிப்பைச் ஈடு செய்யும்  நுண்ணூட்டச் சத்துகளைத்தான் ஆன்டி ஆக்ஸிடன்ட் என்கிறோம்.

ஆக்ஸிடன்ட்கள் உருவாவதைத் தடுக்க முடியாது. ஏனெனில், நாம் சுவாசிப்பதாலும், உடலில் நிகழும் வளர்சிதை மாற்றத்தினாலும், நமது நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியின் செயல்பாட்டினாலும் இயல்பாகவே ஆக்ஸிடன்ட்கள் உருவாவதைத் தவிர்க்க முடியாது. ஆனால், அதை ஈடுசெய்ய முடியும். அவ்வாறு ஈடு செய்யாவிட்டால், இளமையில் முதுமை முதல் புற்றுநோய் வரை பல்வேறு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும்.

ஆன்ட்டி ஆக்ஸிடன்ட்டுகள் அதிகம் உள்ளவை: பீட்டாகரோட்டின், லைக்கோபீன், வைட்டமின் ‘ஏ, சி, இ’ இவற்றுடன் துத்தநாகம், செலினியம் போன்ற தாது உப்புகளில் ஆன்டிஆக்ஸிடன்கள் அதிகமாக உள்ளன.

பீட்டாகரோட்டின் உள்ள பொருள்கள்:

புரோக்கோலி, முட்டைக்கோஸ், காலிஃபிளவர், கேரட், மக்காச்சோளம், மக்காச்சோளம், மாம்பழம், சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு, கீரை, பீச், தக்காளி போன்றவற்றில் இது நிறைந்துள்ளது.

வைட்டமின் ‘இ’ உள்ள பொருள்கள்:

பப்பாளி, பூசணிக்காய், சூரியகாந்தி விதை, பசலைக்கீரை, அவகேடோ போன்றவற்றில் வைட்டமின் இ உள்ளது.

வைட்டமின் ‘சி’ உள்ள பொருள்கள்:

ஆரஞ்சு, எலுமிச்சை, சாத்துக்குடி, கமலா, ஆரஞ்சு போன்ற சிட்ரஸ் பழங்கள், புரோக்கோலி, நெல்லிக்காய் போன்றவற்றில் வைட்டமின் சி நிறைந்துள்ளது.

துத்தநாகம், செலினியம் உள்ள பொருள்கள்:

பாதாம், பிஸ்தா, முந்திரி, வால்நட், வாதுமை போன்ற நட்ஸ்களில் துத்தநாகம், செலினியம் நிறைந்துள்ளன.

பூண்டு, வெங்காயம், இஞ்சி, சுக்கு, மிளகு, சீரகம், லவங்கம், பட்டை, சோம்பு, கிராம்பு, ஆலிவ் ஆயில், தேங்காய் எண்ணெய், கிரீன் டீ, சிறுதானியங்கள், திராட்சை, மாதுளை, அன்னாசி போன்றவற்றிலும் ஆன்டி ஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்துள்ளன. 

செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ள

மேலும்>>

திராவிடக் கட்சிகளின் செல்வாக்கு குறைகிறதா..?

மஞ்சை வசந்தன்

திராவிடம் என்பதற்குப் பதில் தமிழ்த் தேசியம் என்ற சொல் மாறினால் எல்லாம் மாறி தமிழ்நாட்டிற்கும் தமிழருக்கும் உயர்வு வந்துவிடுமா? சீர்கேடுகள் எல்லாம் களையப் பெறுமா?

திராவிடம் என்று சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் என்ன?

தமிழர் என்பதற்கு வரையறை என்ன?

திராவிடக் கட்சிகளின் ஆட்சியால் தமிழர்கள் மேம்பட்டார்களா? சீரழிந்தார்களா?

திராவிடக் கட்சிகள் செல்வாக்கு இழக்க தமிழ்த் தேசியக் கட்சிகள் வளர்ந்து வருகின்றனவா? வளரமுடியுமா?

தமிழர் என்பதில் பார்ப்பனர் அடக்கம் என்று கொண்டு, தமிழர் மொழியை கலாச்சாரத்தை வளர்த்து உயர்த்த முடியுமா?

பார்ப்பனர் அவர்களது ஆதிக்க அம்புகளை எய்து உள்ளிருந்தே நம்மை வீழ்த்தத்தானே செய்வர்?
இச்சிக்கல்களுக்குத் தீர்வு எவை? என்பனவற்றை நாம் ஆழமாக அலசி அறிய வேண்டியது இன்றைய காலத்தின் கட்டாயம்.

திராவிடக் கட்சிகளின் மீது திட்டமிட்ட வெறுப்பு விதைப்பு

திராவிடக் கட்சிகளே தொடர்ந்து தமிழகத்தை மாறி மாறி ஆள்கின்றனவே, அதை மாற்ற, திராவிடக் கட்சிகளின் மீது சுயநலத்திற்காக வெறுப்பை விதைத்தவர் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நிறுவனர் மருத்துவர் இராமதாசு. அதற்கு உதவி செய்தவர் பெங்களூர் குணா.

இப்போது தமிழகத்தில் ஆட்சியைப் பிடிக்கத் துடிக்கின்றவர்கள் எல்லாம், தங்கள் கொள்கையைச் சொல்வதற்கு மாறாய் திராவிடக் கட்சிகளின் ஆட்சியால்தான் தமிழ்நாடு கெட்டுப்போனது. எனவே, அவற்றை ஒழித்து அந்த இடத்தில் எங்களை அமர்த்துங்கள் என்று மக்கள் முன் கோரிக்கை வைக்கின்றனர். இதில் தமிழ்த் தேசியவாதிகள், பி.ஜே.பி.யினர், கம்யூனிஸ்டுகள் எல்லாம் அடக்கம்.

ஆக, திராவிட எதிர்ப்பின் அடித்தளமே சுயநல அரசியல் ஆகும். ஆட்சிக்கு வந்தவர்களின் ஊழல், கொள்ளை, சமரசங்கள் தமிழகத்தின் கேட்டிற்குக் காரணம் என்றால், அதில் பொருள் உண்டு. ஆனால், திராவிடக் கட்சிகளின் கொள்கை எப்படிக் காரணமாகும்.

மேற்கண்ட ஊழல், கொள்ளை, சமரசங்கள் எல்லாம் இந்த அரசியல் அமைப்பில் எவர் வந்தாலும் நடக்கும் என்பதே அனுபவம்! ஊழல், கொள்ளை, சமரசம் செய்துகொள்ளுதல் என்ற அளவுகோள்களை வைத்துப் பார்த்தால் எந்த அரசியல் கட்சி மிஞ்சும்? ஆட்சிக்கு வருமுன் தூய்மை காப்பவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்ததும் இவற்றை அரங்கேற்றுவதுதானே அனுபவத்தில் நாம் காண்பது? ஊழல் ஒழிப்புப் பற்றிப் பேசுகின்ற புதிய கட்சிகள் வேட்பாளர் தேர்வில் பல லட்சம் வாங்கியதைப் பார்த்தோமே! தொடக்கமே இப்படியென்றால் ஆட்சிக்கு வந்தால் என்ன செய்வார்கள்?

இவற்றை ஒழிப்பதற்கு மக்கள் முதலில் தங்களைத் திருத்திக் கொள்ள வேண்டும். அதன்பின் ஆட்சியாளர்கள் தவறு செய்தால் எதிர்த்துப் போராடிச் சீர்செய்ய வேண்டும். அதை விடுத்து திராவிடம் என்பதற்குப் பதில் தமிழ்த்தேசியம் என்று பெயர் வந்தால் எல்லாம் தலைகீழாக மாறிவிடுமா?

பெயர் மாறினாலும் ஆளுகின்றவர் ஆசை மாறிவிடுமா? அவர்களின் சுயநலம் மாறிவிடுமா? ஜாதி உணர்வு மாறிவிடுமா? ஜாதி வேட்பாளர்களை நிறுத்தும் யுக்தி மாறிவிடுமா?

அரசியல் நடத்த கோடிகளில் பணம் வேண்டும் என்னும்போது ஊழல், கொள்ளை, சுரண்டல் அதுவாகவே வந்து சேர்ந்துவிடுமே!

அரசியல் கட்சித் தொண்டன் முழுநேர அரசியல்வாதியாக ஆகும்போது, அவன் அதை வைத்தே பிழைக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் வரும்போது, அங்கு ஊழல் ஊற்றுக் கண் திறக்கப்பட்டு விடுகிறதே!

இன்றைக்கு ஊழலை ஒழிப்போம், தமிழ்நாட்டை வளப்படுத்துவோம் என்பவர்கள் குடும்பம் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன் எப்படி இருந்தது. இப்போது எப்படி இத்தனை ஆயிரம் கோடி சொத்து வந்தது என்று அவர்கள் கணக்குக் காட்டத் தயாரா?

ஊழலை ஒழிப்பேன், குடும்ப அரசியலைத் தடுப்பேன் என்கிறவர்களிடமே இந்த இரண்டும் உள்ளனவே! இவர்கள் எப்படி ஒழிப்பார்கள்?

மக்கள் தற்போது எழுச்சி பெற்றிருப்பதால் ஊழல், கொள்ளை, சுரண்டல் பெரிதும் குறையும். எனவே, இவற்றிற்காக பலமான கட்டமைப்பு கொண்ட திராவிடக் கட்சிகளை அகற்றுதல், தமிழர்க்கே கேடாய் முடியும். உதிரிக்கட்சிகள் சிதறிப் போனால், மதவாத பி.ஜே.பி. காலூன்றும். எனவே, உணர்ச்சிவசப் படாமல், தொலைநோக்கோடு முடிவெடுக்க வேண்டும்.

திராவிடர் என்ற சொல் தந்தை பெரியார் நுழைத்ததா?

மனுஸ்மிருதி 10ஆம் அத்தியாயம், 43, 44ஆம் சுலோகத்தில் திராவிடம் என்ற சொல் ஆளப்பட்டுள்ளது.

ஜாதி தர்மத்தை அனுசரிக்காதவர்களுக்குப் பிறந்தவர்கள் திராவிடர்கள். திராவிட தேசத்தை ஆண்டவர்கள் சூத்திரர்கள் என்கிறது மனுஸ்மிருதி.

கி.பி.17ஆம் நூற்றாண்டில் குமரிலபட்டர் திராவிட பாஷைகள் பற்றிக் கூறியுள்ளார்.

கி.பி.17ஆம் நூற்றாண்டில் தாயுமானவர், “கல்லாத பேர்களே நல்லவர் என்ற பாடலில்

‘திராவிடம்’ என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்தியுள்ளார்.

டாக்டர் ஹட்சன் என்பவர் திராவிடன் என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்தியதாய் கியர்சன் குறிப்பிடுகிறார் (Linguistic Survey of India Vol.I)

1856இல் கால்டுவெல் திராவிடர் என்ற சொல்லைக் கையாண்டார்.

பெரியாருக்கு முன் நீதிக்கட்சியினரே திராவிடர் என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்தினர்.
திராவிடர் பற்றி பாவாணர் கருத்து:

“இக்கால மொழியியலும், அரசியலும் பற்றித் தமிழும், அதனினின்றுந் திரிந்த திராவிடமும் வேறு பிரிந்து நிற்பினும் பழங்காலத்தில் திராவிடம் என்றதெல்லாம் தமிழே. திராவிடம் என்று திரிந்தது தமிழ் என்னும் சொல்லே. தமிழ் _தமிழம் _ த்ரமிள _ திரமிட _ திரவிட _ த்ராவிட _ திராவிடம்’’ என்று கூறி தமிழே திராவிடம் என்றானது என்கிறார். அதாவது தமிழும் திராவிடமும் வேறு வேறானவை அல்ல; இரண்டும் ஒன்றே என்கிறார்.

- ( ஒப்பியன் மொழி நூல், பகுதி - 1, பக்கம் - 15, தமிழ்மண் பதிப்பகம், சென்னை - 14)

ஆக, திராவிடம் என்ற சொல் தமிழுக்கோ, தமிழர்க்கோ எதிரானது அல்ல. அது ஓர் இனக் குறியீடு. ஆரியப் பார்ப்பனர் அல்லாதாரைக் குறிக்கும் ஓர் அடையாளச் சொல். தமிழன் என்ற போர்வையில் ஆரியப் பார்ப்பனர்கள் உள்ளே நுழையாமல் தடுக்கும் கவசம், பாதுகாப்பு அரண் அவ்வளவே!

தமிழர் என்பதற்கு மாறாய் திராவிடர் என்பது ஏன்?

1.    பெரியார் திராவிடர்களுக்காய் குரல் கொடுத்தபோது திராவிடர்கள் நிமிர்ந்து நின்றார்களா! வீழ்ந்து கிடந்தார்களா? ஆரியத்திற்கு அடிமையாய் மூடநம்பிக்கைச் சகதியில் ஜாதிச் சச்சரவில், தன்மானமிழந்து, தன்னிலை அறியாது சூத்திரர்களாய் வீழ்ந்து கிடந்தனர். திராவிடக் கொள்கை வருமுன்னே வீழ்ந்து கிடந்தவன், திராவிடத்தால் வீழ்ந்தான் என்பது அசல் பொய் என்பதா? அயோக்கியத்தனம் என்பதா? பித்தலாட்டம் என்பதா?

2.    திராவிடத்தைக் கையில் எடுத்து பெரியார் போராடிய போது திராவிடப் பகுதியின் நிலை என்ன என்பதை முதலில் ஆய்வு செய்து, அதற்குத் திராவிடத்தைக் கையில் எடுத்தது சரியா? தமிழைக் கையில் எடுத்திருக்க வேண்டுமா என்பதை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.

3.    பெரியார் திராவிடம் பேச வந்தபோது தமிழ்நாடு என்பதே இல்லையே. அங்கு சென்னை இராஜ்யம்தானே இருந்தது. அது நான்கு மொழியாரையும் உள்ளடக்கித் தானே இருந்தது. அதற்கேற்ற அணுகுமுறையைத் தானே கொள்ள முடியும்?

4.    மொழியடிப்படையில் பிரிக்கும்போது, வேற்று இனத்தானும் வருவானே (வருகிறானே). ஆரியப் பார்ப்பான் நான் தமிழன் என்று வரும்போது நீ எப்படி மறுப்பாய்!

5.    மொழியடிப்படையில் பார்த்தால் ஒரே இனத்தவரே எதிர் எதிர் நின்று எதிரிகளாவரே.

6.    இன்றைக்குள்ள நதி நீர்ச் சிக்கலை அன்றைய நிலைக்குப் பொருத்திப் பார்த்து திராவிடத்தை விமர்ச்சிப்பது சரியா?

7.    தமிழ்ப் பேசுகிறவன் எல்லாம் தமிழன் என்றால், அயல்நாடுகளில் சென்று தங்கி, தலைமுறைத் தலைமுறையாய் வாழ்ந்து வரும் தமிழர்களின் வாரிசுகள் தமிழே தெரியாது அந்நாட்டு மொழியையே பேசுகின்றனர். தமிழ் தெரியாததால் அவர்கள் தமிழர்கள் இல்லையா? தமிழகத்திற்கு வந்த மார்வாடிகள் நன்றாகத் தமிழ்ப் பேசுகிறார்கள்; அதனால் அவர்கள் தமிழர்களா?

வீழ்ந்தது ஆரியத்தாலா? திராவிடத்தாலா?
வீழ்ந்தது ஆரியத்தால்:

தமிழ்மொழி சிதைந்து கன்னடம், தெலுங்கு, மலையாளம், வங்காளி, மராட்டி என்று மாறியது ஆரிய சமஸ்கிருத கலப்பால் அல்லவா?

மொழிச்சிதைவு, இனச்சிதைவு யாரால்?

மொழி சிதைந்ததால் மொழிவழி தமிழினம் சிதைந்து விட்டதே.
கலாச்சாரச் சிதைவு யாரால்? ஒற்றுமைச் சிதைவு யாரால்?

ஜாதியற்ற, மூடநம்பிக்கையற்ற, பிறப் பொக்கும் என்ற சமதர்ம சிந்தனை கொண்ட தமிழர் கலாச்சாரம், வாழ்வியல் மாறி, சீர்கெட்டு, ஜாதி, மத, மூடநம்பிக்கை, மான இழப்பு வந்தது எல்லாம் ஆரியர்களால் அல்லவா?

கல்வி பறிபோனது யாரால்?

தாங்கள் மட்டுமே படிக்க வேண்டும், பார்ப்பனர் அல்லாதார் (தமிழர்கள் _ சூத்திரர்கள், படிக்கக் கூடாது என்று பல நூற்றாண்டுக் காலம் தடுத்துக் கெடுத்தவர்கள் யார்?

பகுத்தறிவு பறிபோனது யாரால்? இழிவு வந்தது யாரால்? ஆதிக்கம் வந்தது யாரால்?

ஆரியப் பார்ப்பனர்களால் அல்லவா!

தமிழ், கோயிலுக்குள் ஒலிக்கக் கூடாது என்று ஆரிய பார்ப்பனர்கள் தடுக்கிறார்களா?  தெலுங்கர், கன்னடர், மலையாளிகள் தடுக்கிறார்களா?

தமிழர்கள் அர்ச்சகராகக் கூடாது என்று தடுப்பது யார்? ஆரியப் பார்ப்பனர்கள்தானே! தமிழை நீசப் பாஷை என்றது யார்? ஆரியப் பார்ப்பனர்கள்தானே!

மருத்துவம் படிக்க சமஸ்கிருதம் கட்டாயம் என்று சொல்லி தமிழர்களை மருத்துவம் படிக்காமல் தடுத்தவர்கள் யார்? ஆரியர்கள் தானே!

திராவிடத்தால்தான் எழுந்தோம்:
மானமீட்சி

மானமே உயிர் என வாழ்ந்த தமிழர் ஆரியத்தின் ஊடுருவலால், ஆதிக்கத்தால் அடிமையாகி, சாத்திர, கோத்திர மூடநம்பிக்கை களால் சூத்திரனாகி, இழிநிலையில் உழன்றான்.

தமிழர்களின் தன்மான இழப்பிற்கு எவை யெல்லாம் காரணமோ அவற்றையெல்லாம் சாடினார். யார் எல்லாம் காரணமோ அவர்களையெல்லாம் எதிர்த்தார்.

தந்தை பெரியார் என்னும் தன்மானச் சூரியன் தந்த சூட்டினால் சொரணை பெற்ற தமிழர்கள் மெல்ல மெல்ல விழித்தனர். தான் யார்? என்ற தன் உணர்வே அப்போதுதான் தமிழனுக்கு வந்தது.

இந்த மண்ணின் உரிமையாளர் நாம். வந்தேறிகளான ஆரியர்கள் நம்மைக் கேவலப்படுத்துவதா? அடிமைப்படுத்துவதா? ஆதிக்கம் செலுத்துவதா? என்ற சிந்தனைகள் பிறந்தன. தந்தை பெரியாரின் கருத்துக்களை அசைபோடத் தொடங்கினர். அதன் விளைவாய் ஆரியத்தை வசைபாடத் தொடங்கினர். ஆரிய எதிர்ப்பு நெருப்பு பற்றிப் பரவத் தொடங்கியது. மானச்சூட்டின் விளைவாய் வந்த நெருப்பல்லவா அது. ஆறு வயது ஆரியச் சிறுவன் அறுபது வயது தமிழ் முதியவரை, வாடா, போடா என்ற நிலையைத் தகர்த்த இயக்கம் திராவிடம் அல்லவா? உளச்சான்று உள்ள எவர் இதை மறுப்பர்!

உரிமை பெறல்

கல்வி, வேலை வாய்ப்பு இரண்டையும் முழுக்க முழுக்க தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்து ஆதிக்கம் செய்த ஆரியக் கோட்டையை இடஒதுக்கீடு என்னும் எரிபொருள் கொண்டு தகர்த்தது அல்லவா திராவிடம்? தகர்த்தவர் அல்லவா தந்தை பெரியார்! இயற்றப்பட்ட இந்திய அரசியல் சட்டத்தைத் திருத்தம் செய்த இயக்கம் அல்லவா திராவிடர் இயக்கம்! இடஒதுக்கீடு பெற்று தமிழர்கள் எல்லாத் துறையிலும் நுழைவாசல் திறந்த இயக்கம் அல்லவா திராவிடர் இயக்கம்!

உயர்பதவிகள் முழுக்க ஆரியப் பார்ப்பனர்களுக்கே என்ற ஆதிக்கத்தைத் தகர்த்து, தமிழர்கள் அப்பதவிகளில் தலைநிமிர்ந்து அமர வழி செய்த இயக்கம் அல்லவா திராவிடர் இயக்கம்!

தாசில்தாராகத் தாழ்த்தப்பட்டவர் முன்செல்ல, கோப்புகளைச் சுமந்து ஆரியப் பார்ப்பனர்கள் பின்செல்லத் தலைகீழ்ப் புரட்சியை ஏற்படுத்தியப் புரட்சி இயக்கமல்லவா திராவிடர் இயக்கம்!

கல்வி

சூத்திரன் கற்கக்கூடாது என்ற சாத்திரத்தை மாற்றிச் சரித்திரம் படைத்த இயக்கம் எது?

குலக்கல்வித் திட்டத்தைக் குழியில் புதைத்து அம்பட்டன் பிள்ளையை ஆட்சியராக்கிய இயக்கம் எது?

மருத்துவமா? சட்டமா? பொறியியலா? கலையா? இசையா? ஆட்சியா? வங்கியா? வானொலியா? எல்லா இடத்திலும் ஆரியப் பார்ப்பனர் என்ற ஆதிக்கத்தை அகற்றி, தமிழர்களை அங்கெல்லாம் அமர்த்தியதோடு அவர்களைச் சாதிக்க செய்த இயக்கம் எது?

இன்று எல்லா துறைகளிலும் முதலிடம் பெற்று பரிசு பெறுபவர்கள் யார்? கல்வியே வராது என்று சொல்லப்பட்ட சூத்திரன்தானே? இந்த மாற்றத்தை நிகழ்த்தியது திராவிடம் அல்லவா?
பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வா, சூத்திரத் தமிழன்தான் முதலிடம் பெறுகிறார். 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வா சூத்திரத் தமிழன்தான் முதலிடம். இந்திய ஆட்சிப் பணியா? சூத்திரத் தமிழர்கள்தான் அதிகம் தேர்வு பெறுகிறார்கள்.

பொறியியல், மருத்துவம், சட்டம், பொருளாதாரம், அறிவியல், ஆட்சி என்று அனைத்திலும் முத்திரை பதிப்பவர்கள் யார்? தமிழர்கள் அல்லவா?

அப்துல்கலாமும், அண்ணாதுரையும் ஆரியப் பார்ப்பனர்களைப் பின்தள்ளி முன்னே நின்றது எந்த இயக்கத்தால்? திராவிடம் தந்த விழிப்பாலும் உரிமையாலும் அல்லவா?

கலை

கே.பி. சுந்தரம்பாளும், சிவாஜிகணேசனும், பாரதிராஜாவும், இளையராஜாவும், ஏ.ஆர். ரஹ்மானும் ஆரியத்தை அடியில் தள்ளி, பிடியைத் தங்களுக்குள் கொண்டு வந்தது திராவிடம் தந்த விழிப்பால், ஊக்கத்தால், வாய்ப்பால், உரிமையால் அல்லவா?

பிராணாநாதாவும், சகியும் வசனமாகி, புராணமும், இதிகாசங்களும் திரைப்படங்க ளாகிய நிலையை மாற்றி, வேலைக்காரியும், பராசக்தியும், மனோகராவும், இரத்தக் கண்ணீரும் வந்து, அனல் தெறிக்கும் தமிழ் வசனம் பேசிய மாட்சியும், சமூக அவலங்களை உணர்த்திய காட்சியும் திராவிடம் தந்த புரட்சியல்லவா?

தெலுங்குக் கீர்த்தனையும், கர்னாடகச் சங்கீதமும் பாடப்பட்ட மேடைகளில் தமிழிசையை வழிந்தோடச் செய்தது திராவிடம் அல்லவா?

மேடைத் தமிழ்

மேடையில் நற்றமிழ் சொற்களை, அடுக்கு மொழியில் மிடுக்காகப் பேசுவது, உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துவது, உணர்வைத் தூண்டி எழுச்சியை உருவாக்குவது என்ற செயல்கள் திராவிடம் தந்த கொடையல்லவா?

மேடை நாடகங்கள்

மன்மத நாடகமும், பக்த பிரகலாதாவும், சூரசம்காரமும் நடிக்கப்பட்ட மேடைகளில், சமூக விழிப்பூட்டும் நாடகங்கள் நடத்தப் பட்டது திராவிடம் ஏற்படுத்திய புரட்சி யல்லவா? கலைவாணர் என்.எஸ். கிருஷ்ணன், நடிகவேள் எம்.ஆர்.இராதா போன்றோரால் சமூகச் சீர்திருத்த நாடகங்கள் மூலை முடுக்கெல்லாம் நடத்தப்பட்டு, தன்மானமும் பகுத்தறிவும், தமிழ் உணர்வும் ஊட்டப்பட்டது திராவிடத்தால் அல்லவா?

புரட்சி இயக்கங்கள்

புரட்சிக் கவிஞர் பாரதிதாசன், புலவர் குழந்தை, தேவநேயப் பாவாணர், இலக்குவனார், பெருஞ்சித்திரனார், கவிஞர் சுரதா போன்றோரால் இனஉணர்வும், மொழி உணர்வும், விழிப்புணர்வும், தன்மானச் சூடும், உரமும், திறமும், ஊக்கமும் கொடுக்கப்பட்டது திராவிடத்தின் எழுச்சியால் அல்லவா?

மானமுள்ள மணமுறை

ஆரியர் மந்திரம் சொல்லி, அக்கினி வளர்க்கப்பட்டு, மானம் இழந்து, மதியிழந்து, நடத்தப்பட்ட தமிழர் வீட்டுத் திருமணங்களை, மானமும், அறிவும் உள்ளதாய், தமிழ் மரபுக்கு உகந்ததாய் மாற்றிய சாதனை திராவிடத்தின் வெற்றியல்லவா? அருந்ததி பார்க்காமல், அம்மி மிதிக்காமல், ஆரியப் பார்ப்பனர் மந்திரம், அக்கினி இல்லாமல் செய்யும் திருமணம் செல்லாது என்றிருந்த நிலையை மாற்றி, மனம் ஒத்து மாலை மாற்றிக் கொண்டாலே திருமணம் செல்லும் என்று சட்டப்படி தகுதி கொடுத்தது திராவிட அரசு அல்லவா?

தமிழர் விழாக்கள்

தமிழர்களை இழிவு செய்யும் ஆரியர் விழாக்களை அடையாளங் காட்டி, தமிழர்க்குரிய பொங்கல் போன்ற விழாக்களைக் கொண்டாடச் செய்து தமிழர் பண்பாட்டை மீட்ட இயக்கம் திராவிடம் அல்லவா?

தமிழ் வளர்த்தல்

ஆரியம் அழித்தொழிக்க நினைத்த தமிழை, வீரியத்துடன் மீட்டு, ஏட்டிலும், நாட்டிலும் உயர்த்தி நிறுத்தியது திராவிடம் அல்லவா?

ஸ்ரீயும், ஸ்ரீமதியும், மகாராஜ ராஜஸ்ரீயும், கனமும், மகா கனமும் பேசிய தமிழ் ஏடும் நாடும், திரு, திருமதி, பெருந்தகை, மாண்புமிகு, மானமிகு என்று பேசச் செய்தது திராவிடம் அல்லவா?
நாராயணசாமியும், சுப்பிரமணியுமாய் திரிந்த தமிழனை செழியன், பாண்டியன், தமிழ்வளவன், தமிழரசி, செல்வி, செல்வன் என மாற்றியது திராவிடம் அல்லவா?

தமிழ்ப் படித்தவர்களை இரண்டாம் தரமாக நடத்திய நிலையை மாற்றி, அவர்களுக்கும் சமநிலை, உயர்நிலை தந்தது திராவிடம் அல்லவா?

தமிழ்வழிக் கல்வி அளித்து, வேலை வாய்ப்பிலும் முன்னுரிமை தந்தது திராவிடம் அல்லவா?
நீதிமன்றங்களிலும், ஆட்சி நிர்வாகத்திலும் தமிழைப் பயன்படுத்தியது திராவிடம் அல்லவா?

திருக்குறளை தெருதோறும் பரவச் செய்தது திராவிடமும், பெரியாரும் அல்லவா? தொல்காப்பிய வாழ்வைத் துலங்கச் செய்தது திராவிடம் அல்லவா?

தமிழ்நாடும், தமிழ் மாநாடும் :

தமிழகத்திற்கு தமிழ்நாடு என்ற பெயரைச் சூட்டி, நடைமுறையில் அப்படியே அழைக்கச் செய்த சாதனையைப் புரிந்தது திராவிடம்.

தமிழுக்காக மாநாடுகள் நடத்தி, தமிழ் அறிஞர்களைப் பங்கு பெறச் செய்து எண்ணற்ற ஆய்வுக்கட்டுரைகளை வெளியிட்டது திராவிடம். கல்லூரிகளில் தமிழை இடம் பெறச் செய்தது திராவிடம்.

உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தை உருவாக்கியது திராவிடம். தமிழ் வளர்ச்சித் துறையைத் தந்தது திராவிடம், தமிழ் அகராதிகளை, அகர முதலிகளை வெளியிட்டது திராவிடம். தமிழை, செம்மொழி என அறிவிக்கச் செய்தது திராவிடம். அதற்கான நிதியைப் பெற்றதும் திராவிடம். தமிழறிஞர்களின் நூல்களை அரசுடமையாக்கி, அவர்களின் குடும்பங்களின் இன்னலைப் போக்கியது திராவிடம்.

இந்தி ஆதிக்க எதிர்ப்பு :

இந்தியை வலியப் புகுத்த முயன்ற அரசின் செயலை எதிர்த்து, வென்று, தமிழுக்குப் பாதுகாப்பையும், சிறப்பையும், தந்தது திராவிடம். அதற்காக இன்னுயிரை இழந்ததும் திராவிடம்.

தொழிலாளர் நலன் :

தொழிற்சங்கங்களை வலுவாகக் கட்டமைத்துத் தொழிலாளர் நலனையும், பாதுகாப்பையும், உரிமையையும் உறுதி செய்தது திராவிடம்.

பெண்ணுரிமை :

இந்தியாவிலே தமிழகப் பெண்கள்தான் உரிமையும், விழிப்பும், பாதுகாப்பும், கல்வியும், சொத்தும் பெற்றுள்ளனர். இதற்குக் காரணம் பெரியாரும் திராவிடமும்தானே! விதவை மணம், ஜாதி மறுப்பு மணம், சொத்துரிமை, வேலை வாய்ப்பு போன்ற புரட்சிச் சிந்தனைகள் செயலில் வந்தது திராவிடத்தால்தான்!

தேவதாசி முறையை ஒழித்து, தமிழ்ப் பெண்களை மீட்டது; கூட்டங்களில் ஆண்களோடு பெண்களை அமரச் செய்தது திராவிடம். மகளிர் காவல் நிலையங்கள் அமைத்து பெண்களைக் காவலர்களாகப் பணிக்கமர்த்தியது திராவிடம். ஆண்களுக்கு இணையாகப் பெண்கள் இன்று நிமிர்ந்து நிற்பது திராவிடம் தந்த திடம் அல்லவா!

ஜாதி ஒழிப்பு :

இந்தியா முழுமையும் இன்றளவும் ஜாதிக் கொடுமைகள் தலைதூக்கி நிற்கின்ற நிலையிலும் தமிழகத்தில் ஜாதி வெறுப்பு ஒழிந்து, ஒரே இடத்தில் எல்லோரும் சேர்ந்து வாழும் நிலையை உருவாக்கியது திராவிடம். அதன் உச்சமாகச் சமத்துவபுரங்கள், சமபந்தி உணவு. தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் முழுப் பாதுகாப்போடும், சம உரிமையுடனும் வேறுபாடின்றி வாழும் மாநிலமாகத் தமிழ்நாடு காணப்படுவதற்கு முழுக்க முழுக்கக் காரணம் திராவிட கட்சிகளும், பெரியாரும் அல்லவா?

தமிழர் ஆண்டு :

உலகுக்கே ஆண்டுக்கணக்கைக் கொடுத்தவர்கள் தமிழர்கள். ஆனால், இந்த உண்மை மறைக்கப்பட்டு, நம்மீது புராணக் கதை சுமத்தப்பட்டு, 60 சமஸ்கிருத ஆண்டுகளைத் தமிழாண்டுகள் என்று சொல்லி நம்மைக் கேவலப்படுத்தியதை மாற்றி தை முதல்நாளே தமிழ்ப் புத்தாண்டு என்று ஆணையிட்டது திராவிடம். ஆனால் அதைத் தகர்த்தது ஆரியம். ஆரிய திராவிடப் போர் இன்னும் முற்றுப் பெறவில்லை என்பதற்கு இது ஒரு நல்ல அடையாளம்!

ஆரியர் ஆதிக்கம் அகற்றல் :

உணவு விடுதி என்றால் அதில் ஆரியப் பார்ப்பனர்களுக்கு தனியிடம், தண்ணீர்ப் பானை தனி என்ற நிலை நீடித்தது. இதைக் கடுமையாக எதிர்த்துத் திராவிட இயக்கம் போராடியதன் விளைவாய் இந்த வேறுபாடு அகற்றப்பட்டது. அதேபோல் உயர்பதவியில் ஆரியப் பார்ப்பனர்களே அமர்ந்த நிலை தகர்க்கப்பட்டுத் தமிழர்களும் செல்லும் நிலை திராவிடத்தால் உருவாக்கப்பட்டது. அல்லவா?

‘தமிழ்நாடு’ உருவாக பெரியார் ஆற்றிய பணிகள்:

1938இல் தமிழ்நாடு தமிழருக்கே என்று முழங்கிய ஒரு தமிழர் தலைவரைப் பார்த்து, தரமிழந்து, அறியாமையின் உச்சத்தில் நின்று கொச்சைப்படுத்தும் நோக்கில், தமிழ்த் தேசியத்தைக் கெடுக்கவே பெரியார் திராவிடத்தை எடுத்தார் என்று அபாண்டமாக, பொய்யாக, மோசடியாக ஒரு குற்றச்சாட்டை குணா கூறுகிறார் என்றால் அவர் ஒரு ஆரிய கைக்கூலியா? என்பதைத் தமிழர்கள் ஆராய்ந்து அறிய வேண்டும்.

அந்த மாநாட்டில் தந்தை பெரியார் முழங்கிய தமிழ்நாடு தமிழருக்கே என்ற முழக்கமே தமிழ்த் தேசியத்திற்கான முதல் முழக்கம் என்பதை வரலாற்று அறிவுடைய அனைவரும் அறிவர், ஏற்பர். அதனால்தான் தந்தை பெரியார் தமிழ்த் தேசியத்தின் தந்தை என்று நன்றியுள்ள அனைவராலும் அழைக்கப்படுகின்றார்.

1.    தனது ஏடுகளில் நாள்தோறும் எழுதினார்.

2.    ஆற்றலுள்ள ஆர்வம் உள்ள அறிஞர்களை விட்டு எழுதச் செய்தார்.

3.    ஊர்தோறும் மேடைதோறும், நாள்தோறும் பேசினார்.

4.    தன் தோழர்களை, தமிழர் நாட்டு வளர்ச்சிக்குப் பேசச் செய்தார்.

5.    கவிஞர்கள் மூலமாகத் தமிழர், தமிழ் எழுச்சிப் பாடல்களைப் பரவச் செய்தார்.

6.    நாடகங்கள் மூலம் உணர்வு ஊட்டினார், வளர்த்தார்.

7.    திரைப்படங்கள் மூலமாகவும் தமிழர் உணர்வு பரவத் தூண்டினார், உதவினார், ஆதரித்தார்.

8.    தமிழ்நாடு உருவாக, அதற்குத் தடையாக இருந்த ஜாதி, மதம், மூடநம்பிக்கை, ஆரியப்

பார்ப்பனர் ஆதிக்கம் இவற்றை எதிர்த்து முடிந்த அளவு ஒழித்தார்.

9.    தமிழரிடையே சமத்துவத்தை வளர்த்தார்.

10.    தமிழரிடையே ஒற்றுமை வளர ஜாதி மறுப்பு (கலப்பு) மணங்களை நடத்தினார்.

11.    தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக அடிப்படையான தமிழ் மொழியின் வளர்ச்சிக்குப் பாடுபட்டார். தமிழ் காலத்திற்கு ஏற்ப கருத்துக்களை உள்வாங்கி வளம்பெற வேண்டும். உலக மாற்றத்தின் தேவைக்கேற்ப ஈடுகொடுக்கும் வகையில் தமிழ் மாற்றமும், ஏற்றமும் பெற்று வளர வேண்டும் என்று பேசினார், அதற்கான செயல்களிலும் இறங்கினார்.

12.    தமிழ்நாடு உருவாவதற்கு அரசியல் அணுகுமுறைகளையும், அரசியல் நிலைப்பாட்டையும், அரசியல் ஆதரவையும், அரசியல் பிரச்சாரங்களையும் செய்தார்.

தமிழ் தேசியத்தின் கொள்கை என்ன?

தமிழர் நலன், தமிழ்மொழி வளர்ச்சி, தமிழர் உயர்வு, தமிழர் மீட்சி, தமிழர் மரபுகள், கலை, கலாச்சாரம், பண்பாடு பாதுகாக்கப்படல், தமிழர் மருத்துவம் வேளாண்மை மீட்டெடுத்தல், தமிழர் கல்வி வளர்ச்சி, தமிழர் வேலைவாய்ப்புக்கு வழிசெய்தல், நதி நீர்ச்சிக்கலில் தமிழர் உரிமை காப்பாற்றுதல், தடுப்பணைகளைத் தடுத்தல் போன்றவை தானே!

திராவிடக் கட்சிகளின் கொள்கைகளும் அதுதானே!

இவை அனைத்தையும் தானே திராவிடக் கட்சிகள் சொல்கின்றன, செய்கின்றன! இவற்றிற்காகத்தானே போராடுகின்றன?

“தமிழர்”, “திராவிடர்” என்ற சொல் பயன்பாட்டைத் தவிர வேறு என்ன வேறுபாடு.

திராவிடம் என்ற பெயரில் கட்சிகள் இருந்தாலும் செய்தது எல்லாம் தமிழர்க்காக, தமிழ் மொழிக்காகத் தானே?

பெயர் மாற்றத்தால் மட்டும் பெரிய மாற்றம் வந்து விடுமா?

தமிழர் என்ற பெயரில் பார்ப்பனரை சேர்ப்பது ஆபத்தல்லவா?

திராவிடக் கட்சிகளிலே ஊடுருவியவர்கள் பார்ப்பனர்கள். அப்படி இருக்க பார்ப்பனர்களை தமிழர்கள் என்று சேர்க்கத்துடிக்கும் தமிழ் தேசிய கட்சியுள் அவர்கள் எளிதாக ஊடுருவி அழித்தொழித்து விடுவார்களே! அதைத் தடுக்க “திராவிடம்’’ என்பதுதானே இனப் பாதுகாப்பாகும்!

தமிழர்களுக்கு எதிரானவர்களைச் சேர்த்து தமிழர் நலன் காப்பதெப்படி?

நாம் தமிழ் வளர வேண்டும், தமிழ் கருவறையுள் ஒலிக்க வேண்டும், தமிழ்ப் புத்தாண்டு ‘தை’ முதல்நாள் என்போம், பார்ப்பனர்கள் இவற்றை எதிர்க்கக் கூடியவர்கள்; சமஸ்கிருதத்தை மட்டுமே உயர்வாய்க் கருதுபவர்கள்!

தமிழர் இசையை அழித்து, கர்நாடக இசையை தூக்கிப் பிடிப்பவர்கள். மத ஒழிப்பு தமிழர் கொள்கை. மதவெறி மதமோதலை வளர்ப்பவர்கள் பார்ப்பனர்கள்-. கருவறையுள் தமிழன் செல்வதை தடுப்பவர்கள் பார்ப்பனர்கள். இப்படி தமிழர்க்கு எதிரானவர்களை தமிழர் என்று சேர்த்து தமழையும் தமிழரையும் காப்பது எப்படி?

தமிழ்த்தேசியவாதிகளின் முன்னோடிகள் யார்?

ஆரியப் பார்ப்பன ராஜாஜியும் அவரது அணுக்கத் தொண்டர் ம.பொ.சி.யும் இன்றைய தமிழ்த் தேசியவாதிகளின் முன்னோடிகள்.

“கம்யூனிஸ்டுகளைவிட திராவிடர் கழகத்தார்கள் அபாயகரமானவர்கள். இவர்கள் பிரச்சாரம் சாதாரண மக்களைப் பற்றிக் கொள்கின்றது. இனி தமிழ்நாடு சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டுமானால், எப்படியாவது திராவிடர் கழகக் கணக்கைக் கட்டி வைத்துவிட வேண்டும். இனி அவர்கள் செய்கை வரலாற்றில் இடம் பெற வேண்டுமேயல்லாமல் நாட்டில் காணும்படி விடக்கூடாது’’ இது இராஜாஜி சபதம்.

இந்த இராஜாஜியின் அணுக்கத்தொண்டர் ம.பொ.சி. இராஜாஜியின் செயல் திட்டங்களை, விருப்பங்களை செயல்படுத்த அயராது பாடுபட்டவர்; ஆரியத்தின் அடிவருடி.

“தமிழைத் தாய்மொழியாகக் கொண்டவர்கள் மதத்தால் இந்துக்களாக இருப்பதால், அவர்கள் (தமிழர்கள்) தேவ மொழியான சமஸ்கிருதத்தை வெறுப்பது நிறையோ, நெறியோ ஆகாது’’ என்று தமிழர்களை ஆரியத்திற்கு அடிமையாக்க உழைத்தவர்; சமஸ்கிருதத்தை தேவமொழியாக ஏற்கச் சொன்னவர் ம.பொ.சி.!

“மார்வாடிகளின் கடைக்கு முன்னால் மறியல் செய்தால், திராவிட வியாபாரிகள் கடைகள் முன் நாம் மறியல் செய்வோம்’’ என்று மார்வாடிகளுக்காக மார்தட்டியவர் ம.பொ.சி.! இப்படிப்பட்ட ம.பொ.சி.யைத்தான் கும்பிட்டுப் போற்றுகிறார்கள் குணா போன்றோரும் இன்றைய தமிழ்த் தேசியவாதிகளும்.

தமிழ்த் தேசிய கட்சிகளால் திராவிடக் கட்சிகள் செல்வாக்கு குறைகிறதா?

தமிழ்த் தேசிய கட்சிகள் எழுச்சி பெறுவதாயும், திராவிடக் கட்சிகள் செல்வாக்கிழப்பதாயும் ஆரிய பார்ப்பனர்கள் ஊடகங்களின் வழி ஓயாது முழங்கி, திராவிடக் கட்சிகளை ஒழிக்க முயல்கின்றனர். தமிழ்த் தேசியவாதிகளும் முயற்சி செய்கின்றனர்.

இதற்குக் கடந்தத் தேர்தலில் தமிழக மக்கள் சரியான பதிலையும், பாடத்தையும் தந்துள்ளார்கள்.
இனித் தேர்தல் வந்தாலும் திராவிடக் கட்சிகள்தான் வெல்லும்.

மக்கள் திராவிடக் கட்சிகளை எதிர்க்கவில்லை. ஊழல், கொள்ளை, சுயநலம், குடும்ப ஆதிக்கம், ஆடம்பர வேடிக்கைகள், கல்விச் சுரண்டல், சாராயக் கடைகள் போன்றவற்றைத்தான் வெறுக்கின்றார்கள், எதிர்க்கிறார்கள். இவற்றைத் தவிர்த்தால் திராவிடக் கட்சிகளை என்றும் மக்கள் வரவேற்று ஆதரிப்பர்! பார்ப்பனர் சூழ்ச்சியினையும் முறியடிப்பர்!

திராவிடக் கட்சிகள் திருத்தப்பட வேண்டியவையே தவிர ஒழிக்கப்பட வேண்டியவை அல்ல என்பதைத் தமிழர்கள் சிந்தையில் கொள்ள வேண்டும்.

தமிழர்க்கான வலுவான அமைப்பைச் சிதைத்து ஆரியப் பார்ப்பன ஆதிக்கப் பாசறையான பி.ஜே.பி.யை வளரவிடாது, திராவிடக் கட்சிகளின் குறைகளைக் களைந்து பாதுகாப்பதே தமிழர்க்கும், தமிழுக்கும், தமிழகத்திற்கும் நலம் பயக்கும்! 

 

செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ள

மேலும்>>

வறுமையில் சாதித்து 3 கோடி ஏலம் போன கிராமத்து இளைஞன்!

சேலம் மாவட்டம் சின்னப்பட்டி கிராமத்தில் நெசவுத் தொழில் செய்யும் ஒர் ஏழைக் குடும்பத்தில் பிறந்த நடராஜன், இன்று இந்தியக் கிரிக்கெட் உலகமே திரும்பிப் பார்க்க, அய்.பி.எல். போட்டியில் சாதிக்கப் போகும் இளம் வீரர். அய்.பி.எல். கிரிக்கெட் வீரர்கள் ஏலத்தில் கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் அணி இவரை மூன்று கோடி ரூபாய்க்கு ஏலத்தில் எடுத்திருக்கிறது.

தனது சாதனையைப் பற்றி நடராசன் கூறுகையில்,

“எங்க கிராமத்துல பொங்கல் தீபாவளி, ஊர்த் திருவிழான்னு எது வந்தாலும் டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட் போட்டி நடக்கும். நான் ஸ்கூல் படிச்சிக்கிட்டிருந்தப்போ ஊர் அண்ணன்ங்க விளையாடுறத பார்த்துக்கிட்டிருப்பேன். அவங்க நல்லா விளையாண்டு கப் வாங்குறத பார்க்குறப்ப, நாமும் கிரிக்கெட் நல்லா விளையாண்டு, கப் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். சிறப்பா விளையாண்டாதானே டீம்ல சேத்துக்குவாங்க. அதுக்காக, கடினமா பயிற்சி எடுத்தேன். நான் பவுன்சர் வீசறத பாத்து என்னையும் டீம்ல சேத்துக்கிட்டாங்க.

ஆனா, எங்க ஊர்ல கிரிக்கெட் பயிற்சி கொடுக்க யாரும் இல்லை. நானும் முறையா கிரிக்கெட் கத்துக்கல. டென்னிஸ் பால்லதான் விளையாடுவேன். இயற்கையாகவே இடது கையால விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டேன். இடது கை பவுலருக்கு நல்ல மதிப்பு உண்டு. முதன்முதலில் ஜெயபிரகாஷ் என்கிற அண்ணன்தான் எனக்கு சென்னை சிட்டி லீக் போட்டியில் 4ஆவது டிவிசனில் இருந்த பி.எஸ்.என்.எல் அணிக்கு விளையாடும் வாய்ப்பைப் பெற்றுத் தந்தார்.

சென்னைக்கு விளையாடப் போகும்போது ரொம்ப பயமா இருந்தது. எல்லோரும் கார்ல வருவாங்க. நல்லா வசதியான குடும்பத்த சேர்ந்தவங்களா இருந்தாங்க. கிராமத்துல இருந்து போன என்னால விளையாட்டுல கவனம் செலுத்த முடியல.

ஜெயபிரகாஷ் அண்ணந்தான், தம்பி அவங்கள்ட்ட இல்லாத திறமை உங்கிட்ட அதிகமா இருக்கு. நீ நல்லா வருவடான்னு சொல்லி பக்கபலமா இருந்தாங்க. அங்கே நல்லா விளையாடினதால இரண்டாவது டிவிசன் அணியில் விளையாடும் வாய்ப்பு கிடைச்சது. அதுக்கப்புறமா இப்ப முதல் டிவிசன் போட்டிகள்ல விளையாடிக்கிட்டிருக்கேன்.

மாவட்ட அளவிலான எந்தப் போட்டியிலும் நான் கலந்துகொண்டதில்லை. அதேபோல, மாநில அளவிலான எந்தப் போட்டியிலும் நான் கலந்துகிட்டதில்லை. ஆனால், சென்னை சிட்டி லீக் முதல் டிவிசன் போட்டிகள்ல சிறப்பா விளையாடியதால் எனக்கு 2014_15 ஆண்டுக்கான  தமிழ்நாடு ரஞ்சி அணியில் விளையாடும் வாய்ப்பு கிடைத்தது.

தமிழ்நாடு பிரிமியர் லீக் கிரிக்கெட் போட்டிதான் எனது வாழ்வின் திருப்புமுனை. அந்தப் போட்டியில் திண்டுக்கல் டிராகன்ஸ் அணிக்காக விளையாடினேன். எங்க அணியில் இந்திய சுழற்பந்து ஜாம்பவான் அஸ்வின் இருந்தார். அவருடன் விளையாடும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. அவரும் எனக்கு பவுலிங் நுணுக்கங்களைச் சொல்லிக் கொடுத்தார். அதுதான் ‘காரைக்குடி காளைஸ்’ அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 4 விக்கெட்டைச் சாய்க்க முடிந்தது. டி.என்.பி.எல் போட்டியால் நான் மட்டுமல்ல, என்னைப் போன்ற இளம் வீரர்கள் பலர் பயனடைந்தார்கள். இதற்காக, தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கத்துக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

2014_15ஆம் ஆண்டுக்கான ரஞ்சி கிரிக்கெட் போட்டியில் தமிழ்நாடு _ பெங்கால் அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. அதில் நான் பந்து வீசிய முறை தவறு என்றும், பந்தை எறிவதாகவும் கூறி, ஒரு வருடம் எந்தப் போட்டிகளிலும் பங்குபெறக் கூடாது என்று அறிவித்துவிட்டார்கள். அப்போதே கிரிக்கெட் வாழ்க்கை முடிந்துவிட்டதாக நினைத்து மிகவும் சோர்வுடன் இருந்தேன். அப்போது எனக்கு ஆறுதலாக இருந்தவர் ஜெயபிரகாஷ் அண்ணன்தான். சுனில் சப்ரமணியம் சார் எனது பவுலிங் தவறுகளைச் சரிசெய்து மீண்டும் சிறப்பாக பந்து வீசக் காரணமாக இருந்தவர். அதேபோல, பரத்ரெட்டி சாரும் துணையாக இருந்தார்.

வெளிநாட்டு வேங்கைகளும் உள்நாட்டு உடும்புகளும் பங்கேற்ற இந்த ஏலத்தில் இளம் வீரருக்கான ஏலத்தொகையாக ரூ.பத்துலட்சம் மட்டுமே எனக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், என்னை ஏலத்தில் எடுக்க புனே, பஞ்சாப், கொல்கத்தா அணிகளுக்கிடையே கடும் போட்டி இருந்தது. முடிவில் ‘கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப்’ அணி மூன்று கோடி ரூபாய்க்கு ஏலம் எடுத்தது. என்னை ஏலுத்துல எடுப்பாங்கன்னு தெரியும். ஆனா, இவ்வளவு பெரிய தொகைக்கு எடுப்பாங்கன்னு நான் கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்கலை.

டி.என்.பி.எல். போட்டியில கலந்துக்கிட்டதே கனவா இருக்கு. இப்ப அய்.பி.எல். போட்டியில விளையாடப் போறத நினைச்சா நம்பவே முடியல. ரொம்ப பயமா இருக்கு. என் மீதும் என் பவுலிங் திறமை மீதும் நம்பிக்கை வைத்து கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் அணியினர் என்னை ஏலத்தில் எடுத்துள்ளனர். அவர்கள் என் மீது வைத்துள்ள நம்பிக்கையை காப்பாற்றும் வகையில் சிறப்பாக பயிற்சி எடுத்து, பந்து வீசி, எதிர் அணிக்கு வில்லனாகவும் எனது அணிக்கு கதாநாயகனாகவும் இருப்பேன்.

‘யார்க்கர் நட்டு’

இயற்கையாவே யார்க்கர் பால் நல்லா போடுவேன். அதுக்குக் காரணம் டென்னிஸ் பால்ல பவுலிங் போட்டுப் பழகியதுதான். சாதாரணமாவே பேட்ஸ்மேன்கள் யார்க்கர் பாலை ஆடுறது ரொம்ப சிரமம். அதனால, அதிகமா யார்க்கர் பால் போடுவேன். நடராஜன் என்ற என் பேரை சுருக்கி நட்டுன்னு கூப்பிடுறாங்க. அதையே எனது டி_சர்ட்டிலும் போட்டுக்கொண்டேன்’’ என்று கூறும் அவரின், அப்பா தங்கராசு பட்டுத்தறி நெசவுக்கு கூலி வேலையாகப் போகிறார். அம்மா சாந்தா, ரோட்டோரத்துல சிக்கன் கடை போட்டிருக்கார். ஒரு தம்பி மூணு தங்கைகள். இவர்தான் மூத்த பையன். ஊரில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்யியிலேயே பிளஸ் டூ வரை படிச்சு முடித்து, பி.காம். சேலத்துல உள்ள ஏ.பி.எஸ். காலேஜ்ல முடிச்சிருக்கார். ரேஷன் அரிசிச் சோற்றை மட்டுமே சாப்பிட்டு, தன் முயற்சியால் இச்சாதனைகளைச் செய்திருப்பது, வியப்பிற்குரிய ஒன்றாகும்! நல்ல உணவு, நல்ல இருப்பிடம், நல்ல உடைகூட இல்லாத நிலையில்.

எதிர்கால ஆசை?

“இந்திய அணிக்காக விளையாடுவதுதான். அய்.பி.எல். போட்டியில் எனது முழு திறமையையும் வெளிப்படுத்தி விக்கெட்டுகளை வீழ்த்துவதன் மூலம் இந்திய அணியில் இடம்பெறும் வாய்ப்பைப் பெறுவேன். தமிழக மக்களின் ஆதரவும் வாழ்த்தும் எனக்கு எப்பொழுதும் இருக்கும் என்று நம்புகிறேன்.’’ என்றார்.

பார்ப்பனர்களுக்கென்று பட்டயம் எழுதிக் கொண்டு ஆதிக்கம் செலுத்திய கிரிக்கெட் விளையாட்டில், எளிய, கிராமப்புற பிற்பட்ட மக்கள் சாதிக்க வருவது ஆதிக்கத் தகர்ப்பின் அடையாளமாகும். 

செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ள

மேலும்>>

கார்ப்பரேட்டுகளை வளர்த்து, கல்வி வளராது தடுக்கும் பா.ஜ.க ஆட்சி

வி.குமரேசன்

மத்தியில் மதவாத பி.ஜே.பி. ஆட்சி வந்தது முதல் மக்கள் நலத்திட்டங்களை முடக்கி, வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீட்டைக் குறைத்து மக்கள் விரோத ஆட்சி நடத்தி வருகிறது. குறிப்பாக மக்களின், இளைஞர்களின், நாட்டின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு அடிப்படையான கல்விக்கான நிதி ஒதுக்கீட்டைக் குறைத்து வருகிறது.

‘தி டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா’ ஆங்கில நாளேட்டின் ஆய்வுக் கட்டுரை இதோ:

மத்திய அரசின் நிதி நிலை அறிக்கை வாயிலான கல்வித்துறைக்கான மொத்தச் செலவினங்கள் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக குறைந்து கொண்டே வருகின்றன.

2013_-2014ஆம் ஆண்டுக்கான அய்க்கிய முற்போக்குக் கூட்டணி அரசின் சார்பாக வெளியிட்ட கடைசி நிதிநிலை அறிக்கையில் மொத்தச் செலவினங்களில் கல்விக்கான ஒதுக்கீடு 4.57 விழுக்காடு அளவில் இருந்தது. பின்னர் அந்த ஒதுக்கீடு தொடர்ந்து இறங்குமுக நிலையில் நீடிக்கிறது. 2016_-2017ஆம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையில் திருத்திய மதிப்பீட்டின்-படி கல்விக்கான ஒதுக்கீடு 3.65 விழுக்காடாகக் குறைந்துள்ளது.  நடப்பு ஆண்டிற்கான அறிக்கையில் மதிப்பீட்டு முதலீடு சிறிதளவே கூடுதலாகியுள்ளது (3.71 விழுக்காடு).

பன்னாட்டு நிதிநிலை பற்றிய ஆய்வறிஞர்கள், கல்விக்கான நிதி ஒதுக்கீட்டின் அக்கறை வலுவினை அறிந்து கொள்ள நாட்டின் மொத்த உற்பத்தியில் கல்விக்கான பங்கு எவ்வளவு உள்ளது என்பதையே அளவுகோலாகக் கருதுகின்றனர். அந்த அளவுகோலின்படி

2013_-14ஆம் ஆண்டில் நாட்டின் மொத்த உற்பத்தியில் கல்விக்கான பங்கு 0.63 விழுக்காடு என்ற நிலையிலிருந்து 2017_-2018 ஆண்டுக்கான முன்னோட்ட அறிக்கையின்படி 0.47 விழுக்காடு எனக் குறைந்துள்ளது.  மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறைக்கான நிதிநிலை அறிக்கை ஒதுக்கீடு கடந்த ஆண்டைவிட இந்த ஆண்டு 8 விழுக்காடு அதிகம் என உள்ளது.  இது ஒரு புள்ளிவிவர தோற்றப்பிழையே தவிர உண்மையில் ஒதுக்கீடு அதிகரிக்கவில்லை. ஓராண்டில் உயர்ந்த பணவீக்க அளவிலான 5-6 விழுக்காடு, நிதிநிலை அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ள உயர்வினை சரிசமன் செய்து உண்மையில் கல்விக்கான நிதிச் செலவின உயர்வு எதுவும் இல்லை என்ற நிலையினை உருவாக்கியுள்ளது.

2016_-2017ஆம் ஆண்டு முதல் முக்கிய துறை களுக்கான மத்திய அரசின் திட்டங்கள் திருத்தி அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த திருத்தத்தின்படி மேனிலை மற்றும் உயர்கல்விக்கான நிதி முதலீடு குறைந்துள்ளது. 14ஆம் நிதி ஆணையத்தின் பரிந்துரையின்படி நேரடி நிதி மாற்றங்கள் (direct transfers) அதிகரித்து வருகின்றன. இந்தப் பரிந்துரை அமலாக்கத்தின் மூலம் மத்திய அரசின் மேனிலை, உயர் கல்வி வளர்ச்சித் திட்டங்களான ராஷ்ட்ரிய மத்தியமிக் சிக்ஷா அபியான் மற்றும் ராஷ்ட்ரிய உச்தர் சிக்ஷா அபியான் ஆகியவற்றிற்கு, 2015_-2016ஆம் ஆண்டில் ஒதுக்கப்பட்ட முதலீட்டு அளவான 7 விழுக்காடு நிலையிலிருந்து குறையும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது!

மேற்குறிப்பிட்டவை வெறும் எண்கள் சார்ந்த புள்ளி விவரம் மட்டுமல்ல; ‘‘அனைவருக்கும் கல்வி வழங்கப்பட வேண்டும்; தரமான கல்வி வழங்கப்பட வேண்டும்.’’ இந்தச் சீரிய நடவடிக்கைகளுக்காகப் பொதுச் செலவினங்களில் கல்விக்கான அளவு அதிகப்பட வேண்டும் என்பதன் முக்கியத்து-வத்தை உணர்த்திடும் நிலையும் புள்ளி விவரத்தில் உள்ளடங்கியுள்ளது.

அய்க்கிய முற்போக்குக் கூட்டணி ஆட்சிக் காலத்தில், 6- முதல் 13 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள், சிறார்கள் ஆரம்பக் கல்வி பெறும் வகையில் அரசின் திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டது பாராட்டத்தகுந்ததாக இருந்தது. அந்த ஆட்சிக்குப் பின்னர் வந்த ஆட்சிக்காலத்தில் இந்தக் கல்வி வளர்ச்சியில் சிறிதளவு அக்கறையே காட்டப்பட்டது. அதனால் கல்வி வளர்ச்சியானது சீர்குலைவு அடைந்திடும் நிலை உருவானது.  பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கையின் மொத்த விகிதம் (Gross Enrolment Ratio -_ பள்ளிக் கூடத்தில் ஒரு நிலையில் படிக்கும் மாணவர்-களின் எண்ணிக்கை, அந்த வயதில் நாட்டில் உள்ள மொத்தப் பிள்ளைகள் எண்ணிக்கையில் உள்ள அளவு) சீர் குலைந்து வருகிறது. தொடக்கக் கல்வி பெறும் மாணவர்களின் அளவானது உயர் மேனிலைக் கல்வி பயில வரும் நிலையில் 54 விழுக்காடாகக் குறைந்து விடுகிறது. தோராயமாகச் சொல்வதானால், தொடக்கக் கல்வி பெற்று வரும் மாணவர்கள் சரி பாதியினர் மட்டுமே, உயர் மேனிலைக் கல்வி கற்க வருகின்றனர். மீதிப் பாதியினர் கல்விக் கூடங்களை விட்டு விலகி விடுகின்றனர். இப்படி கல்வி கற்பதிலிருந்து ஒதுங்குபவர்கள் 3.5 கோடிப் பிள்ளைகள் ஆவர். உயர்கல்வி கற்பதிலிருந்து ஒதுங்கும் நிலைமை இதைவிடப் படுமோசம். 18 முதல் -23 வயது வகையினரில் 24 விழுக்காட்டினர் மட்டுமே உயர்கல்வி பயில முடிகிறது. இப்படி உயர் கல்வி பெறுபவர்களில், தொலைதூரக் கல்வி பெறுபவர்களும்  உள்ளடக்கம்.

முன்னேற்றமடைந்த நாடுகளில் மாணவர் சேர்க்கையின் மொத்த விகிதம் 50 விழுக்காடு அளவிற்கு நெருக்கமாக உள்ளது. எனவே இந்த நாட்டில் 7.1 கோடி இளைஞர்கள், இன்னமும் உயர் கல்வியினை எட்டா நிலையில்தான் உள்ளனர் எனும் அவல நிலை நீடிக்கிறது.

மாணவர் சேர்க்கை விகிதம் தலித் மற்றும் பழங்குடி மரபின சமுதாயத்தினரிடம் மிகவும் குறைவு. ஆனால் அந்தச் சமுதாய மாணவர்கள் பள்ளியிலிருந்து விலகிடும் விகிதம் அதிகமாக உள்ளது. அப்படி ஒதுங்கிடும் பிள்ளைகளைக் கல்வித் திட்டங்களின்மூலம் சென்றடைய வேண்டும்.  பள்ளிக் கட்டமைப்பு வசதியும், கல்வி பயிற்றுவிக்கும் ஆசிரியர்கள் எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும்.  தொண்டு செய்திடும் அமைப்புகளோ, கார்ப்பரேட்  நிறுவனங்களோ இந்த அவல நிலையினை அகற்றி விட முடியாது.  மத்திய அரசோ, சர்வ சிக்ஷா அபியான் கல்வித் திட்டத்திற்கு வெறும் 4 விழுக்காடு அளவு நிதி ஒதுக்கீட்டையே அதிகரித்து உள்ளது.

கல்விப் பிரச்சினை இத்துடன் முடிந்து விட வில்லை.  கல்வி பயிலும் வயதினர் அனைவரும் பள்ளிகளிலும், கல்லூரிகளிலும் சேர்க்கப்பட்ட பிறகும், அவர்களை பயிற்றுவிக்க நல்ல, உரிய கல்வி பயின்ற  ஆசிரியர்களின் தேவை அதிகமாக உள்ளது.

தற்சமயம், நாட்டில் 86 லட்சம் பள்ளி ஆசிரியர்கள் மற்றும் 15 லட்சம் உயர் கல்வி பயிற்றுவிக்கும் ஆசிரியர்கள் மட்டுமே உள்ளனர். எனவே உரிய கல்வியினை பயிற்றுவிக்கும் ஆசிரியர்களை, உருவாக்கிட கல்வி வசதிமிக்க ஆசிரியர் பயிற்சிக் கல்லூரிகள் தேவைப்-படுகின்றன. ஆனால் அதற்கான நிதி ஆதாரம் உள்ளதா?

மேலும் கல்வி பற்றிய ஒரு பிரச்சினை 2010ஆம் ஆண்டிலிருந்து நீடிக்கிறது. கட்டாயக் கல்விச் சட்டமானது, மாணவர் -ஆசிரியர் விகிதம் மற்றும் கட்டட மற்றும் உபகரண கட்டமைப்புகளை அடிப்படை கட்டாய விதிகளாக வலியுறுத்து-கிறது. மொத்தக் கல்விக் கூடங்களில் 10 விழுக்காடு அளவில்தான் இந்த கட்டமைப்பு விதிகள் கடைப்பிடிக்கப்படுவதாக ஓர் ஆய்வு சுட்டிக் காட்டியுள்ளது. இதர கல்விக் கூடங்களையும் கட்டாயக் கல்விச் சட்ட விதிமுறைகளின் கீழ் கொண்டுவர அதிக அளவில் நிதி ஆதாரம் தேவைப்படுகிறது.

கல்விக்கான விளிம்பு மற்றும் குடும்பச் செல வீனங்களால் நாட்டின் கல்வி முறை ஆட்டம் கண்டு வருவது அதிகரித்து வரும் நிலையில் கல்வியின் தரம் வேகமாகக் குறைந்து வருகிறது. மொத்த மாணவர்களில் கால் பகுதியினர் தனியார் பயிற்றுவித்தலை (Private tuitions) நம்பி உள்ளனர். கல்வி முறையானது நிதிப் பற்றாக்-குறையினால் வாடும் நிலை தொடருமானால் அது ஒரு பேரழிவினை உருவாக்கிடும் என்பது மட்டும் உறுதி.

ஆதாரம்: தி டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா,
பிப்ரவரி 6, 2017

செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ள

மேலும்>>

பள்ளி மாணவர்களுக்கான உணவுமுறை

பள்ளி மாணவர்கள் கீழ்க்கண்டவாறு உணவு உண்பது சுறுசுறுப்பாகப் படிக்க உதவும். குறிப்பாகத் தேர்வுக் காலங்களில் இந்த உணவுமுறை கட்டாயம் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.

1.    சாப்பிட்டுக் கொண்டே படிக்கக் கூடாது. தண்ணீர், பழச்சாறு, மோர் போன்ற திரவ உணவை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். தயிர் சாப்பிடுவது ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்க உதவும்.

2.    மூன்று வேளையும் அதிகமாக சாப்பிடும்-போது ரத்த ஓட்டம் மூளைக்குச் செல்லாமல், செரிமானத்திற்குப் பயன்படும். அதனால் மந்தநிலை ஏற்படும். அதனால் மூன்று வேளை உணவை 6 வேளைகளாகப் பிரித்துச் சாப்பிட வேண்டும்.

3.    வைட்டமின் சி, பீட்டாகரோட்டின், ஒமேகா 3 மற்றும் ஃபோலிக் அமில சத்துகள் அதிகம் உள்ள உணவுப் பொருட்களை சாப்பிடுவது நல்லது.

4.    எலுமிச்சை, ஆரஞ்சு, நெல்லிக்காய், கொய்யா போன்றவற்றில் வைட்டமின் சி உள்ளது. பப்பாளி, கேரட், பரங்கிக்காய் உள்ளிட்ட மஞ்சள், ஆரஞ்சு நிறமுள்ள பழங்கள், காய்கறிகளில் பீட்டா கரோட்டின் சத்து இருக்கிறது.

5.    காராமணி, சோயா, உலர்ந்த பழங்கள், வெந்தயக்கீரை போன்றவற்றில் ஒமேகா 3 சத்து உள்ளது. கீரை வகைகள், ப்ரோக்கோளி மற்றும் பச்சை நிறமுள்ள பழங்கள், காய்கறிகளில் ஃபோலிக் அமிலச் சத்து உள்ளது. போலிக் அமிலம் சுரப்பதால் மூளை சுறுசுறுப்பாக இயங்கும்.

6.    வைட்டமின் பி மற்றும் இரும்புச் சத்தும் மூளையில் ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கும். பார்லி, மக்காச்சோளம், க்ரீன் டீ சாப்பிடலாம். க்ரீன் டீ மூளையைச் சுறுசுறுப்பாக்கும்.

7.    வாழைப்பழம் சாப்பிடலாம். வைட்டமின் சி உள்ள நெல்லிக்காய், ஆரஞ்சு, சாத்துக்குடி, எலுமிச்சை பழச்சாறுகள் குடிப்பது உடலுக்கு வலிமை சேர்க்கும்.

8.    எக்காரணம் கொண்டும் தேர்வுநேர பரபரப்பில் காலை உணவைத் தவிர்க்கக் கூடாது. அப்படி தவிர்க்கும்போது மறதி ஏற்படும். காலை உணவைச் சாப்பிட்டால் தான் மன அழுத்தம் குறையும்.    

9.    காலையில் சாப்பிட முடியவில்லை என்றால் இரு வாழைப்பழங்கள், கைப்பிடி அளவு வேர்க்கடலை சாப்பிட்டால் அதுவே காலை உணவுக்கு நிகரானதாக இருக்கும்.

10.    பால், உலர்ந்த பழங்கள், சுண்டல் மற்றும் சிறுதானியங்களை எடுத்துக் கொள்ளலாம். அசைவம் சாப்பிடுகிறவர்கள் அதிகம் கொழுப்-பில்லாத மாமிச உணவைச் சாப்பிடலாம்.

11.    இரும்புச்சத்து, வைட்டமின் டி பள்ளி செல்லும் குழந்தைகளுக்குத் தேவை. அந்த மாதிரியான உணவுகளை தினமும் சாப்பிட வேண்டும்.

12.    ஒரு நாளைக்கு 2 முட்டை அவசியம். வாரத்திற்கு 3 முறை கீரைகள் சாப்பிடலாம். நிலக்கடலை, வெண்ணெய் நல்லது.

13.    தேங்காய் அதிகம் கலந்த உணவைச் சாப்பிட்டால், தூக்கம் வரும். தேர்வு நேரங்களில் டி.வி., மொபைல் போனை பார்க்கக் கூடாது.

14.    எண்ணெயில் பொறித்த உணவுகளையும், துரித மற்றும் செயற்கை உணவுகளையும் சாப்பிடக் கூடாது. பரோட்டா, சமோசா சாப்பிடக் கூடாது. வெளியில் விற்கப்படும் உணவைத் தவிர்ப்பது உடல் நலத்திற்கு நல்லது. இறால் சாப்பிடக் கூடாது. பாக்கெட் உணவுகள் கூடாது.

15.    கேக், பிஸ்கட், குக்கீஸ், சர்க்கரை கலந்த செயற்கை உணவுப் பொருள்கள், செயற்கை குளிர்பானங்களை கண்டிப்பாகத் தவிர்க்க வேண்டும். மிளகைச் சாப்பாட்டில் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

16.    உணவில் பச்சைமிளகாய், மிளகு கலந்து சமையல் செய்து கொடுக்கலாம். சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு நல்லது. தினமும் இரு டம்ளர் பால் குடிக்க வேண்டும். குளிர்பானங்கள் கூடாது. 

செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ள

மேலும்>>